FIND YOUR JOB IN POLAND  
Get hired now

Job seekers

Post your CV to get your
Next dream job in Poland.
Post your CV Now

Employers

Advertise your job.
Hire new People.
Post your job offers Now - Free Trial

Latest Jobs

CLIQ B.V. Praca zdalna
Jan 12, 2018
Contractor
Aktualnie poszukujemy zmotywowanych kandydatów na moderatorów naszej usługi Q&A. Ta pozycja wymaga szybkiego odpowiadania na wiadomości w interesujący sposób, tak aby zapewnid klientom informacje, których poszukują. Będziesz pracowad z domu, używając własnego komputera, za pomocą naszej łatwej w obsłudze platformy. Oferujemy elastyczny czas pracy z minimalną ilością pięciu godzin pracy tygodniowo z możliwością pracy w weekendy. Idealny kandydat powinien byd skrupulatnym analitykiem i badaczem oraz potrafid bez problemu poruszad się w mediach społecznościowych w celu wyszukiwania informacji. Posiada doskonałą zdolnośd pisania, wie, jak byd kreatywnym, podtrzymywad konwersację i jest zdolny do przestrzegania ścisłych wytycznych dotyczących udzielania odpowiedzi. Profil moderatora: - Praca zdalna - Dostęp do komputera - Rodzimy użytkownik języka polski - Biegły w języku angielskim - Lekkie pióro - Zdolnośd do przestrzegania wytycznych - Umiejętnośd pisana z rozmówcą w sposób kreatywny - Dostępnośd do pracy co najmniej 5 godzin tygodniowo - Dostępnośd również w weekendy - Umiejętności analityczne i badawcze   Oferujemy: - Elastyczny czas pracy - Wynagrodzenie na podstawie wyników pracy - Pracę z domu - Dostęp do naszych narzędzi badawczych oraz baz danych - Możliwośd rozwoju w zależności od osiągnięd
jobPOLAND Lodz, , Poland
Jan 10, 2018
Full time
Job description/Purpose Job purpose is to provide deep technical expertise for remote support of high complex IT solutions at customers located in different European countries and to perform back level support  for Intel based Fujitsu PRIMERGY Servers Responsibilities Deep diagnose of customer problems in complex environments forwarded from technical support teams, resolution via workaround or repair measures using remote technology Interface to product development for problem escalation, root cause analysis and problem resolution verification Support of technical engineers and partners to provide efficient and competent service to reach high customer satisfaction Escalation handling and coordination of technical support and development, participation in standby shifts 24x7 Interface for quality issues and product maintenance requirements, tracking of enhancements in support and development Leads technical implementation/ designs including producing cost and timescale estimates to meet service delivery requirements Consults in the tender stage as a high technical expert in complex projects. Give technical training, presentations and workshops as required form countries and/or customers Takes ownership and provides consultancy level expertise to resolve major technical problems for IT systems or IT infrastructure solutions Leads, promotes and drives knowledge sharing, development of other team members and collaboration in the product development and solution design area Skills Required   Education: University degree in IT or equivalent subject or comparable education Required Language(s): Fluent English skills with technical and business focus (B2 Level or higher) German Language (B2 Level or higher) would be an asset Minimum Experience: Professional experience with multi years in service and/or development Expert knowledge of Intel based servers architecture in data centers, preferable from Fujitsu Expert knowledge of MS server (2008R2/2012R2) and Redhat/Suse Linux Expert knowledge of Intel based server components (RAID, network, drivers…) Up to date certifications for Microsoft (MCSA, MCSE) and Linux (RHCSA) Soft Skills: Work in international virtual teams and departments, professional customer contact and presentation skills Ability to work autonomous and under pressure from customer/countries side Customer and service oriented thinking, put customer first Self-motivated to continuously improve knowledge and keep skills up to date
jobPOLAND Lodz, , Poland
Jan 10, 2018
Full time
Job Description/Purpose: Job purpose is to work within a remote infrastructure support team located in Lodz. You will provide responsive, professional and competent technical support for SCCM 2007, SCCM 2012 and SCOM 2012 for our Customers. You will be part of a fast growing RIM facility located in Lodz with focus on establishing global service delivery department. Responsibilities: To administrate and maintain SCCM and SCOM environment including tasks such as: OSD Task Sequence management Windows image handling Applications/Updates deployment SCCM reporting Setting overrides and custom configuration SCOM Management Packs installation Incident, Service Request and Change Management activities – internal and external communication handled in English To develop an understanding of the Customer’s environment and service requirements to enable successful delivery of the service To follows established procedures, recommend improvements and resolve enquiries, issues or problems. To document actions taken for continuous service improvement To take ownership of issues identified. To co-operate with an account team and/or vendor support to provide technical input into incident and problem resolution process To escalate issues as necessary to deliver required service level Skills Required:               Excellent knowledge of SCCM 2007 and/or SCCM 2012 including (deployment, reporting, design, OSD, patching) Excellent knowledge of MS SCOM 2012 Good knowledge of Windows server system administration, management and tools (Windows Server 2003, 2008 & 2012) Knowledge of App-V will be an asset Knowledge nice to have: Virtualization Technologies (preferably VMware or Hyper-V) Self-motivated, team player with great communication skills and business understanding B2 level (or higher) of Spoken and Written English including technical vocabulary
View all jobs