Polish Q&A Moderator

  • CLIQ B.V.
  • Praca zdalna
  • Jan 12, 2018
Contractor Other

Job Description

Aktualnie poszukujemy zmotywowanych kandydatów na moderatorów naszej usługi Q&A. Ta pozycja wymaga szybkiego odpowiadania na wiadomości w interesujący sposób, tak aby zapewnid klientom informacje, których poszukują.

Będziesz pracowad z domu, używając własnego komputera, za pomocą naszej łatwej w obsłudze platformy. Oferujemy elastyczny czas pracy z minimalną ilością pięciu godzin pracy tygodniowo z możliwością pracy w weekendy.

Idealny kandydat powinien byd skrupulatnym analitykiem i badaczem oraz potrafid bez problemu poruszad się w mediach społecznościowych w celu wyszukiwania informacji. Posiada doskonałą zdolnośd pisania, wie, jak byd kreatywnym, podtrzymywad konwersację i jest zdolny do przestrzegania ścisłych wytycznych dotyczących udzielania odpowiedzi.

Profil moderatora:

- Praca zdalna

- Dostęp do komputera

- Rodzimy użytkownik języka polski

- Biegły w języku angielskim

- Lekkie pióro

- Zdolnośd do przestrzegania wytycznych

- Umiejętnośd pisana z rozmówcą w sposób kreatywny

- Dostępnośd do pracy co najmniej 5 godzin tygodniowo

- Dostępnośd również w weekendy

- Umiejętności analityczne i badawcze

 

Oferujemy:

- Elastyczny czas pracy

- Wynagrodzenie na podstawie wyników pracy

- Pracę z domu

- Dostęp do naszych narzędzi badawczych oraz baz danych

- Możliwośd rozwoju w zależności od osiągnięd

Language

English, Polish

Occupations

Work at Home, Copy Writing-Editing