CLIQ B.V.

  • Amsterdam, the Netherlands

1 job(s) at CLIQ B.V.

CLIQ B.V. Praca zdalna
Jan 12, 2018
Contractor
Aktualnie poszukujemy zmotywowanych kandydatów na moderatorów naszej usługi Q&A. Ta pozycja wymaga szybkiego odpowiadania na wiadomości w interesujący sposób, tak aby zapewnid klientom informacje, których poszukują. Będziesz pracowad z domu, używając własnego komputera, za pomocą naszej łatwej w obsłudze platformy. Oferujemy elastyczny czas pracy z minimalną ilością pięciu godzin pracy tygodniowo z możliwością pracy w weekendy. Idealny kandydat powinien byd skrupulatnym analitykiem i badaczem oraz potrafid bez problemu poruszad się w mediach społecznościowych w celu wyszukiwania informacji. Posiada doskonałą zdolnośd pisania, wie, jak byd kreatywnym, podtrzymywad konwersację i jest zdolny do przestrzegania ścisłych wytycznych dotyczących udzielania odpowiedzi. Profil moderatora: - Praca zdalna - Dostęp do komputera - Rodzimy użytkownik języka polski - Biegły w języku angielskim - Lekkie pióro - Zdolnośd do przestrzegania wytycznych - Umiejętnośd pisana z rozmówcą w sposób kreatywny - Dostępnośd do pracy co najmniej 5 godzin tygodniowo - Dostępnośd również w weekendy - Umiejętności analityczne i badawcze   Oferujemy: - Elastyczny czas pracy - Wynagrodzenie na podstawie wyników pracy - Pracę z domu - Dostęp do naszych narzędzi badawczych oraz baz danych - Możliwośd rozwoju w zależności od osiągnięd